Wyposażenie a także organizacja pracy magazynu

Magazynowanie to nie wyłącznie przechowywanie dóbr. Składowanie to również odbiór i wydawanie przechowywanych elementów. W składzie kompletuje się również zamówienia oraz transportuje się składowane elementy.
Podstawą działania jest ewidencjonowanie i kontrola wszelkich działań mających miejsce każdego dnia.

Dla poprawnie funkcjonującego magazynu kluczowa będzie również konserwacja zarówno fragmentów składowanych jak też przyrządów, regałów służących do pobierania bądź gromadzenia części. W mnogości składów wydzielone są cztery podstawowe regiony (przyjęć, magazynowania, złożeń oraz wydań). Region przyjęć to strefa, w jakiej odbywa się odbiór towaru do składu. W strefie magazynowania produkty są magazynowane. Strefa ta odgrywa fundamentalną rolę w każdym magazynie. Jej Rozmiar uzależniony jest od ilości przechowywanych produktów a także od technologii magazynowania. W wielu przedsiębiorstwie w tej strefie odbywa się także kompletacja. Region kompletacji jest to miejsce, które jest określone tylko i jedynie do złożeń artykułów. W strefie wydań z kolei odbywają się czynności organizacyjno-techniczne połączone z wydawaniem towarów. Skład można określić jako czynny organizm, o jaki powinno się na co dzień troszczyć się z należytym pietyzmem. Ważnym ekwipunkiem każdego magazynu są wagi paletowe-paletowe wagi.
okna

Autor: Herry Lawford
Źródło: http://www.flickr.com
Podział typów składów może nastąpić ze względu na różnego rodzaju kryteria-sprawdz wagi paletowe.

Do głównego podziału możemy zaliczyć podział ze względu na: miejsce w układzie logistycznym (spedycyjne, produkcyjne, sprzedażowe a także przyzakładowe), funkcję w procesie wytwórczym (surowcowe, produkcji w toku, odrzutów, części zamiennych a także opakowań).