Na jaką pomoc mogą mieć nadzieję centra badawcze i czy też środki są duże?

Obecnie w materialnej przyszłości znaczny akcent kładzie się na badania oraz na wdrożenie ich w firmach. Wsparciem na ten cel jest program Inteligentny Rozwój. Biznesmeni zamierzający skorzystać z takiego wsparcia muszą brać udział w konkursie.
Można by ubiegać się o dotacje unijne na badania w obwieszczonym konkursie w ramach programu branżowego.

bieżnik

Autor: Ian Barbour
Źródło: http://www.flickr.com
Badania powinny dotyczyć innowacyjnych rozwiązań, jakie byłyby stosowane do przewozów pasażerskich oraz towarowych. Wymogiem otrzymania pomocy materialnej jest wprowadzenie efektów badań w swojej firmie albo udzielenie licencji na wykorzystywanie takich rozwiązań przez odmienne podmioty gospodarcze. Jeszcze innym rozwiązaniem jest sprzedaż tych rozwiązań na rynku. Jest jeszcze konkurs, w jakim o pomoc mogłyby starać się przedsiębiorstwa z działu chemicznego. W konkursie tym nie mogą brać udziału duże firmy, zatem pieniądze do otrzymania są mniejsze. Lecz można otrzymać 30 mln PLN.
Warto zainteresować się faktem, że jest prawdopodobne uzyskanie dofinansowania większego niż typowe. Dla małych firm mogłaby to być premia wynosząca 15 punktów procentowych.

Nie ociągaj się – jeśli przypadły Ci do gustu zajmujące treści, to zajrzyj w podany link i czytaj także (http://www.hmlnosewicz.pl/oferta/wymienniki-ciepla/) następny artykuł.

Jest to premia, której okoliczności udzielania są różne. W konkursie związanym z badaniami nad rozwiązaniami szynowego taboru jest jak największe rozpropagowanie rezultatów badań. W wypadku firm działających w branży chemicznej warunkiem jest jak najwyższa współpraca w konsorcjum.

Interesujący tekst? Jeśli tak uważasz, to spójrz też na podobne strony www (https://kamrec.pl/kamery-szpiegowskie) posiadające pokrewne tematy – one bez reszty Cię pochłoną.

W konkursach mogą brać udział głównie małe firmy, ponieważ z tworzonych centrów badawczo-rozwojowych będą korzystały przeważnie one same.

Dofinansowanie mogłoby zostać przeznaczone na kupno aparatury i tworzenie takich centrów z kupnem działki oraz robotami budowlanymi włącznie. Do otrzymania jest kwota 41,36 mln PLN, a maksymalnie to 55% kosztów.