Jakiego rodzaju kontrole oferuje dobre laboratorium żywności?

Laboratorium Badań Żywności oferuje bardzo szeroki zakres analiz oraz obserwacji w zakresie badania żywności, wody, pasz, surowców biologicznych czy też produktów rolno-spożywczych.
Tego typu laboratorium żywności testuje także nowo pozyskiwane technologicznie środki czy też inne materiały.

laboratorium żywności

Autor: Bratislavská župa
Źródło: http://www.flickr.com
Laboratorium żywności prowadzi kontrole toksykologiczne pasz, produktów rolno-spożywczych, wody, żywności określając, czy posiadają one niezdrowe substancje pochodzenia naturalnego lub powstałe w trakcie realizacji, procesów technologicznych, magazynowania, dystrybucji czy zanieczyszczenia środowiska. Laboratorium żywności może zajmować się również opracowywaniem starannej informacji żywieniowej celem zapewnienia wszystkim konsumentom kompletnej i rzetelnej informacji o kupowanym produkcie. Badanie pokarmów to usługa, którą nierzadko wykonuje się na zamówienie przedsiębiorstw, firm i zakładów zajmujących się przetwórstwem spożywczym i produkcją produktów żywnościowych. Tego typu laboratorium współpracuje z mleczarniami, zakładami produkcyjnymi o różnej wielkości czy z piekarniami.
Wybierając współpracę z takim laboratorium, można mieć pewność na specjalistyczne badania różnych produktów żywnościowych, ponieważ przeprowadzane one są przez specjalistów różnorodnych uniwersytetów przyrodniczych. Badania fizykochemiczne żywności, które proponuje laboratorium zawsze mają za zadanie sprawdzenie podstawowych czynników. Laboratorium żywności proponuje badania, które są prowadzone na każdym etapie produkcji.

Ocenie poddawane mogą zostać próbki wody, pasz, produktów rolno-spożywczych czy też materiały bio oczyszczalnie lub ostatnio otrzymane technologicznie preparaty albo różne surowce. Badania wykonywane są pod względem zanieczyszczenia pierwiastkami o charakterze toksycznym (kadmem Cd, ołowiem Pb czy arsenem As) i pod względem zawartości albo stężenia pierwiastków mineralnych.