Jakiego rodzaju budynki nie muszą mieć instalacji odgromowej?

Budynki jednorodzinne mogą być narażona na uderzenia piorunów w różnym stopniuzależnie od materiałów, jakie zostały użyte do ich budowy czy też tzw. stopnia zagrożenia pożarowego.

kosmetyki SPA

Autor: mixtureusa
Źródło: http://www.flickr.com
W razie wystąpienia takiego rodzaju zagrożenia, rezultaty mogą być bardzo poważne.

Niemniej jednak nie każdy budynek wolnostojący musi posiadać zamontowany piorunochron. To, czy tak ma być, jest zależne m.in. od rozmiaru domu (obowiązek ten tyczy się budynków o powierzchni większej od 500 m2 i wysokości większej od 15m). W tego typu element zabezpieczający muszą też być wyposażone budynki, które zostały skonstruowane z surowców łatwopalnych (bez względu na rozmiary tego budynku) czy też takie, w wypadku jakich wyliczone wg. specjalnej normy wskaźnik zagrożenia piorunowego przekracza wyznaczoną w niej wartość. Jeśli konkretny dom musi zostać wyposażony w specjalną aparaturę odgromową, to taka instalacja złożona jest m.in. z: usytuowanych na dachu czy kominie zwojów, co najmniej dwóch kanałów odprowadzających, które będą łączyć zwody z uziemieniem oraz z naturalnego albo sztucznego uziomu.
Jako naturalne części tego typu instalacji mogłyby zostać użyte zbrojenia sporządzonego z żelbetu pokrycia dachu, metalowe części, które wystają ponad dach czy wykonane ze stali kolumny nośne. Jeżeli na terenie, na którym jest postawiony dom nie ma naturalnych uziomów, w czasie prac (zobacz sklepmardrew.pl) fundamentowych czy robienia wykopów, trzeba zrobić uziem sztuczny. Najskuteczniejszym rozwiązaniem byłby uziem fundamentowy.

Sam piorunochron, łącznie z pozostałymi elementami instalacji piorunowej, powinien być złączony z istniejącą w budynku główną szyną uziemiającą.

Masz chęć przeczytać inne tego rodzaju obfite w informacje materiały? Jeśli tak, to zobacz ofertę na witrynie, która na pewno posiada wartościowe dane!

Warto jest zamontować piorunochron, ponieważ da to poczucie bezpieczeństwa.