Jakie świadectwa oraz certyfikaty musimy posiadać handlując z Rosją?

Certyfikat GOST-R jest to dokument, który potwierdza zgodność produktów z wymogami bezpieczeństwa i jakości, jakie zostały ustalone przez Standardy Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej.
Normy gost, certyfikaty gost, gost – wszystkie owe pojęcia są bez wątpliwości ściśle powiązane z rosyjskim dokumentem, którego właściwa nazwa opiewa: Certyfikat zgodności GOST-R.

Certyfikat – więcej tu zgodności GOST R na jedną partię artykułów do Rosji, charakteryzuje się najkrótszym czasem wykonania i małą ceną. Seryjna certyfikacja: na bazie takiego certyfikatu eksporter będzie miał prawo wwozić produkty przez dwa lata. Certyfikacja zakładu wytwórczego: rosyjscy fachowcy poświadczają zakład wytwórczy, co pomaga wywozić artykuły produkowane w takowym zakładzie przez 3 lata. W niektórych przypadkach jest to związane z przyjazdem 2-3 ekspertów z rosyjskiej uwierzytelnianej jednostki certyfikującej.
dieta

Autor: Vernon Chan
Źródło: http://www.flickr.com
Z kolei świadectwo sanitarno epidemiologiczne poświadcza zgodność wyrobu z rosyjskimi standardami higienicznymi; połączone jest tak z samym wyrobem, jak i procesem jego wytwórczości, warunków magazynowania, transportu oraz sprzedaży. Niektóre towary nie podlegają obligatoryjnej certyfikacji epidemiologiczno-sanitarnej. Certyfikat – tą witrynę– www.certificator.eu/en/certification/gost-r.html – higieniczny wydawany jest przeważnie na okres pięciu lat. Jest natomiast opcja ubiegania się o certyfikat sanitarny z czasem ważności krótszym, aniżeli pięć lat.

Mowa tu o nieodzowności uzyskania certyfikatu higienicznego, gdy produkt, który zamyślamy eksportować do Rosji ma bezpośrednią styczność z człekiem, pożywieniem itp.