Działania niezgodne z prawem i właściwymi obyczajami jako akcja nieuczciwej konkurencji w reklamie.

Konkurencja rozumiana jest w ekonomii za podstawę niezależnego rynku. Nie znaczy to jednakże że każde rywalizujące postępowanie sprzyja rozrostowi nieograniczonego rynku. Zdarzają się bowiem takie praktyki rynkowe, które co prawda mając nominalne znamiona konkurencji zagrażają lub naruszają rozwój nieograniczonego rynku. Dlatego istnieje konieczność ochrony samodzielnego rynku przed tego typu szkodliwymi czynami.

Nieuczciwa konkurencja w reklamie to przeważnie: reklama sprzeczna z dobrymi obyczajami i obrażająca godności obywatela, reklama wprowadzająca wnieporozumienie.Coraz częściej formułowane są pretensje uchybiające godności istoty i wykluczenia ze względu na płeć wobec reklam, w których są panie. Chodzi głównie o oblicze pani w przekazach reklamowych.

Nieuczciwa rywalizacja w reklamie polega na zrobienie mylnego wrażenia przede wszystkim co do pochodzenia produktu, ceny czy ilości. Reklama taka generuje, że powstałe na jej podwalinie obrazy nie są zgodne ze stanem rzeczywistym. Do omyłek dochodzi na skutek stosowania nieprawdziwych, dwuznacznych, czy celowo ogólnikowych oznaczeń, mylących i dezinformujących. Znajdujące się w niej idane są fałszywe w sensie materialnym. Wszelki egzemplarz takiego rzeczy powinien istotnie posiadać cechy, na które reklama wskazuje. Nabywca ma prawo oczekiwać, że każdy egzemplarz artykułu jest niezgorszy od zachwalanego.Bardzo często mówi się raptem o walorach, a zataja niekorzystne cechy.Nie można imitować reklamy innego firmy, używać podobnych surowców, naklejek i ulotki o takiej samej kolorystyce, zarysie, stylistyce napisów, o łudząco podobnym układzie detali graficznych.

plakat reklamowy

Autor: Roberto Nieves
Źródło: http://www.flickr.com

Jak zarejestrować znak towarowy możemy dowiedzieć się w kancelarii patentowej. Rejestracja znaku towarowego cena może być dokonana na rzecz zakładu i tylko dla wytworów będących przedmiotem jego działalności gospodarczej. Rejestrując znak towarowy producent może typować pomiędzy procedurą kraju, regionalną (europejską) i międzynarodową.

Koszt rejestracji znaku towarowego jest podzielona na opłatę jednorazową i opłatę okresową.Taksa jednorazowa – od poszczególnych czynności Robionych w postępowaniu rejestrowym. Podstawową kosztem od wniosku o udzielenie prawa ochronnego od trzech klas towarowych wynosi 500 zł (wniosek w formie elektronicznej), 550 zł (wniosek w formie papierowej). Za każdą następną klasę zapłacić należy jeszcze 120 zł.Taksa okresowa – za udzielenie pierwszego, dziesięcioletniego okresu ochrony – w zależności od liczby klas rzeczy, dla oznaczania których ma być stosowany znak towarowy, równają się odpowiednio 400 zł lub 450 zł.

Wycena znaku towarowego nie należy do najłatwiejszych zadań. W praktyce nie istnieje jedyna poprawna metoda, która odzwierciedlałaby jej cenę w sposób jednoznaczny. Ponadto ważne jest doświadczenie osób wyceniających.