Co jest wymaganym przez prawo składnikiem oprzyrządowania wszystkich przedsiębiorstw?

Każde większe miejsce pracy jest zobligowane do dobrego i zgodnego oznakowania stanowiska pracy. Musi być ono zrobione zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

znaki bhp

Autor: Reebok
Źródło: Reebok
kominek

Autor: Guilherme Yagui
Źródło: http://www.flickr.com
Wszystkie stanowiska użyteczności publicznej powinny mieć odpowiednie tablice informacyjne czy też ostrzegawcze znaki BHP. Mają one na celu ułatwić osobom poruszanie się po takim budynku, ale również mają zapobiegać pojawianiu się wypadków czy odmiennego rodzaju sytuacji, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo będących w takiej przestrzeni osób.

Jeśli sądzisz, że omawiany tu post jest wartościowy i poszukujesz czegoś pokrewnego, to kliknij ponadto ten odnośnik, a zobaczysz więcej informacji lampy wiszące do kuchni!

Mogą to być między innymi tabliczki informujące przechodniów czy też gości (np. w szkole) o drogach ewakuacyjnych, które są blisko w danym budynku. Są one niezbędne podczas chociażby wystąpienia pożaru, kiedy w pośpiechu szukamy wyjścia z konkretnego budynku. Takie tablice mogłyby również wskazywać miejsce przechowywania gaśnicy.

Czy masz ochotę może poddać tę kwestię dalszej analizie? Jeśli tak, to zweryfikuj tekst (https://www.hurtopony.pl/opony-hankook.html), który omawia zbliżone zagadnienia.

Oczywiście inne znaki BHP wykorzystuje się w przypadku oznaczenia robót drogowych, a inne w okolicy słupów energetycznych.

Podobnie jak w wypadku znaków drogowych, oznaczenia BHP także dzielą się na znaki informacyjne czy nakazu. Mogą one zakazywać dotykania jakichś przedmiotów lub nakazywać przejście po drugiej stronie ulicy. Istnieją znaki zabraniające picia wody z danego źródła lub zawiadamiające o lokalizacji apteki. Osobną grupę stanowią znaki budowlane, czyli ogłoszenia czy też znaki mówiące o pracy żurawia i o rozbiórce.

Znaki te można by nabyć za dosyć niewielką kwotę np. przez internet. Mogłyby być wyprodukowane z PCV w opcji świecącej i nie świecącej. Mogłyby być także wyprodukowane z folii samoprzylepnej.